İlaç Etkileşim

GENEL BİLGİ

GENEL BİLGİ

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların diğer ilaçlarla olan etkileşmelerini gösteren tablolar aşağıdaki veritabanları kullanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca çok fazla sayıda olabilen minör etkileşmelere ve klinikte sık kullanılmayan veya aşağıdaki ajanlarla birlikte kullanılma olasılığı düşük olan ilaçlara yer verilmemiştir. Bu nedenle nadir kullanılan ilaçlar ve minör etkileşimler için farklı kaynaklara başvurulmalıdır. Ayrıca veri tabanlarına henüz girmemiş yeni vaka bildirimlerinin veya çok merkezli klinik araştırma sonuçları ile yeni bulguların var olabileceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle bu tablolarda yer almayan ve klinik deneyim içinde karşılaşılmış olan etkileşmeler ve/veya advers etkilerin, “advers etki bildirim formu” aracılığıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç Güvenliği Dairesine bildirilmesinin bir sağlık mesleği mensubu sorumluluğu olduğu bilinmelidir.

 

Kaynaklar:

1-      Micromedex® 2.0, (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.micromedexsolutions.com/ (erişim tarihleri: 01.02.2016 ile 25.07.2016 arası).

2-      Drug interactions. In: UpToDate: Retrieved from http://www.uptodate.com/home (erişim tarihleri: 01.02.2016 ile 25.07.2016 arası).

3-      RxMediaPharma® 2016 İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı, GEMAŞ, İzmir Türkiye.

 

Katkı sağlayanlar:

·         Prof. Dr. Atila Karaalp (1)

·         Doç. Dr. Nalan Akgül Babacan (2)

·         Dr. Zehra Nur Turgan Aşık (1)

 

(1)    Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

(2)     SB Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği