Yönetim Kurulu

Başkan - Prof. Dr. İsmail Çelik

Başkan Yardımcısı – Prof. Dr. Başak Oyan Uluç

Sayman – Prof. Dr. Işıl Somalı

Sekreter – Doç. Dr. Umut Demirci

Üye – Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun

Üye – Prof. Dr. İdris Yücel

Üye – Prof. Dr. Mustafa Erman