Denetim Kurulu

Başkan – Prof. Dr. Hüseyin Abalı

Başkan Yardımcısı – Prof. Dr. Özlem Yavaş Ata

Üye – Doç. Dr. Sema Sezgin Göksu