Temel İmmünoonkoloji

Tümör İmmünolojisi
Doç Dr Nalan Akgül Babacan

İmmün sistemin kanser gelişimi ve ilerlemesindeki rolü çok eski yıllardan beri bilinmektedir. 1950’lerde immün sistemin fizyolojik işlevinin, değişime uğramış hücrelerin gelişimini engellemek ve tümör hücresine dönüşmeden önce yok etmek olduğuna inanılıyordu ve bu durum ‘immün gözetim’ (immün sürveyans) olarak adlandırılıyordu..

Devamı

Tümör Mikroçevresi
Doç Dr Nalan Akgül Babacan

Tümörün sadece kanser hücrelerinden oluşan bir yığın olmadığı 1800’lerden beki bilinmektedir. İlk kez Steven Paget tohum ve toprak (seed and soil) hipotezinden sözetmiş ve bir tohumun (tümör hücresinin) yetişebilmesi için mutlaka bereketli bir toprağa (mikroçevre) ihtiyacı olduğunu söylemiştir..

Devamı

İmmün Kontrol Noktaları (Check-Points)
Doç Dr Nalan Akgül Babacan

Daha önceki konularda özetlendiği üzere, T hücrenin aktifleşmesini ve inflamatuar yanıt sonlanması gerektiğinde de etkisizleştirilmesini sağlayan kontrol mekanizmaları vardır. Hatırlayacağımız gibi, ASHlerin yüzeyinde sunulan MHC-peptid komplexine bağlı antijenin T hücre üzerindeki reseptöre (TCR) bağlanması T hücre yanıtı için yeterli değildir..

Devamı

Adhezyon Molekülleri
Uz Dr Suna Çokmert

Hücre birlikteliğini sağlayan moleküler yapıştırıcılar ˝Hücre Adezyon Molekülleri (Cell Adhesion Molecules; CAM)˝ olarak adlandırılır. Adezyon molekülleri, hücre yüzeyinde yapısal olarak bulunan membran bağımlı proteinlerdir ve bazı uyarılarla hücre yüzeyinde belirerek, hücre-hücre ve hücre-matriks etkileşmesinde rol alırlar..

Devamı

Tümör Uykusu
Uz Dr Suna Çokmert

Tümör uyku (tümör dormansi), yayılmış tümör hücrelerinin uzun bir dönem boyunca asemptomatik, tespit edilemez ve gizli şekilde kalması olarak tanımlanabilir. Bu dönem rezidüel hastalığın var olduğu ancak klinik olarak görünür olmadığı bir evredir. Uyku halindeki hücreler yavaş büyüme hızına, tedaviden ve konağın immün sisteminden kaçma ve kendini yenileyebilme yeteneğine sahiptirler..

Devamı